Các loại lá

Lá cúc mốc

Lá cúc mốc dùng để trang chí cho bó hoa tươi rất đẹp, được nhiều shop hoa sử dụng hiện nay.

Read More »

Chuyện các loại hoa